строителство, конструкции, ремонти .

Строителство, конструкции, ремонти - ТИТАНСТРОЙ.

.

строителство

Строителство, конструкции, ремонти
за фирмата  
клиенти
контакти
конструкции общо строителни ремонтни работи
конструкции общо строителни ремонтни работиФирма “ТИТАНСТРОЙ” е основана в началото на 1991 година.

Комплексната дейност на фирмата обхваща заготовка и монтаж на метални конструкции, бетонови настилки, сухо строителни системи, изработка и монтаж на рекламни съоръжения, всички видове строителни и довършителни работи.

За целта фирмата разполага със складово производствена база в кв. Враждебна оборудвана с необходимите машини, съоръжения и високо квалифициран персонал.

За изпълнението на СМР фирмата разполага с тежка, лека и малка механизация.

Като почерк на фирмата за обектите, изградени през годините от нейното създаване, се наложи перфектната организация и прецизност при извършване на строителните работи. Водещи са изключителната коректност към възложителите и стриктното спазване на поетите задължения.

Успешното развитие на фирмата се обуславя от възможността за пълно задоволяване желанията на инвеститорите в затвореният цикъл на работа.
Уеб дизайн, хостинг, реклама - STENIK Строителство, конструкции, ремонти
web mail